BLOG

GROWTH MINDSET

De Growth Mindset

Sommige golfers die vastlopen in hun ontwikkeling, schrijven dat toe aan een gebrek aan talent.

‘Met balsporten was ik altijd al onhandig, dus zo gek is het niet dat ik niet verder kom. Ik heb gewoon geen balgevoel en daar moet ik het mee doen: dit is mijn plafond, beter dan dit kan ik niet worden.’

Journalist Daniel Coyle reisde de hele planeet af om onderzoek te doen naar wat hij ‘hotbeds’ noemt: plekken die een statistisch onwaarschijnlijk aantal toppers produceren. Hij onderzocht hotbeds in allerlei sporten, van tennis tot honkbal, van voetbal tot schaken, en in andere disciplines zoals zang en klassieke muziek. Hij kwam tot een even simpele als grensverleggende conclusie, tevens de ondertitel van zijn boek The Talent Code: “Talent isn’t born. It’s grown.”

Oftewel: je wordt niet geboren met talent, je ontwikkelt het!

Of, nog zorgvuldiger geformuleerd: de invloed van aangeboren talent – als het überhaupt al bestaat…? – op onze vermogens om ergens goed in te worden is vele malen kleiner dan we met z’n allen denken!

Belangrijker dan talent…

Ja, dat bij je geboorte al vaststaat hoe goed je ergens in bent (of kunt worden), is dus een broodje-aap-verhaal. Honderd keer belangrijker dan je genen, aldus Daniel Coyle:

  1. je eigen verlangen om ergens goed in te worden (dat moet groot zijn!)
  2. de coaching die je krijgt (die moet van hoog niveau zijn!)
  3. je manier van trainen (die moet effectief zijn!)

Hoe brandend jouw verlangen is om goed te leren golfen, kan ik niet beïnvloeden: die motivatie is er, of die is er niet, en in beide gevallen kan ik daar niets aan veranderen. (Ik kan je wel vertellen: als je geen verlangen hebt om een betere golfer te worden, dan denk ik niet dat jij en Iron Shirt of Golf een match zijn. Heb je dat verlangen wél, dan zeg ik: welkom thuis!)

Op de kwaliteit van je coaching probeer ik invloed te krijgen. Niet voor niets leid ik golfpro’s op, ontwikkel ik online trainingen en verzorg ik trainingsreizen!

Idem voor jouw manier van trainen: die kun je aanzienlijk verbeteren, daarvan ben ik overtuigd – als je dit boekje maar leest en er daarna mee aan de gang gaat.

Als deze 3 factoren – verlangen, coaching en trainingsmethode – kloppen, dan kan iedereen leren excelleren in welke vaardigheid dan ook. En ja, dat geldt dus ook voor jou en golf.

Maar dan moet je wel geloven dat het kán.

Mindset: fixed versus growth

De golfer zonder balgevoel die ervan overtuigd is zijn plafond bereikt te hebben heeft een heel andere mindset dan Daniel Coyle, die gelooft – en onderbouwt! –dat je kunt leren excelleren in welke vaardigheid dan ook.

De mindset van de onhandige golfer is een fixed mindset.

De mindset die Daniel Coyle propageert is een growth mindset.

Het is die tweede mindset die je zult moeten omarmen om de rest van je leven te kunnen blijven groeien als golfer.

Met die eerste mindset ben je daartoe kansloos – niet omdat het niet kan, een Leven Lang Steeds Beter Golf, maar omdat je er niet in gelooft en je daarnaar gaat handelen. Je mindset wordt een self-fulfilling prophecy, een voorspelling die zichzelf waarmaakt.

De termen growth & fixed mindset zijn afkomstig uit het werk van psychologe Carol Dweck. In haar onderzoek naar waarom mensen leren, ontdekte ze dat je als mens grofweg twee verschillende zelfbeelden kunt hebben:

  • een stabiel, onveranderlijk zelfbeeld dat berust op de overtuiging dat je nou eenmaal bent wie je bent: al je goede en minder goede eigenschappen zitten nou eenmaal in je en daaraan kun je weinig doen; vertaald naar onze casus: heb je geen talent voor golf, dan zal het ook nooit wat worden; dit is de fixed mindset.
  • een flexibel, ontwikkelbaar zelfbeeld dat berust op de overtuiging dat je jezelf door eigen inzet altijd kunt blijven ontwikkelen: ja, je hebt je goede en je minder goede eigenschappen, maar daarin kun je verandering brengen; vertaald naar onze casus: heb je geen talent voor golf, dan kun je dat ontwikkelen; dit is de growth mindset.

Voordat je de rest van dit boekje leest nodig ik je van harte uit om jezelf eens af te vragen: welke mindset hanteer jij, in golf en in de rest van je leven? Een growth mindset of een fixed mindset?

Neig je naar een fixed mindset? Dan raad ik je aan om de boekjes van Carol Dweck en Daniel Coyle te kopen en te lezen. Hun overtuigende werk zal je helpen de shift te maken van fixed naar growth, een van de meest belangrijke shifts die je dit leven kunt maken.

Neig je meer naar een growth mindset? Good for you! Ervaar Iron Shirt of Golf dan als een vrijblijvende uitnodiging om de grenzen van je mindset verder op te rekken. De kans is namelijk groot dat je, zelfs met een growth mindset, het beeld van een Leven Lang Steeds Beter Golf moeilijk helemaal kunt omarmen, al is het maar omdat je gelooft dat tijd en leeftijd beperkende factoren zijn.