FUNDAMENTALS

True Practice Fundamental #1 – werken met een grid

De eerste fundamental is het werken met een grid.

Wat is een grid? Een compleet concept van de beweging als geheel en van de deelbewegingen waaruit die is opgebouwd.

Het grid dat Iron Shirt of Golf ontwikkeld heeft: de Drie Huizen en Twaalf Bewegingen.

De Drie Huizen zijn drie basisposities waarin de club nagenoeg stilstaat, de Twaalf Bewegingen zijn de bewegingen daartussen.

Het werken met een grid sluit volledig aan bij de drie wetten van True Practice:

  • Weten uit welke Drie Huizen en Twaalf Bewegingen een echte swing is opgebouwd zal je begrip van de swing (wet 1) explosief doen groeien. Daarbij vormen de Drie Huizen en Twaalf Bewegingen ook nog eens een ‘golftaal’ die de communicatie over de golfswing aanzienlijk verduidelijkt en vereenvoudigt.
  • Dankzij het werken met dit grid bevorder je ook gegarandeerd je myeline-productie (wet 2). Denk maar eens aan de eerste succesfactor van het myeline maken, ‘absorb the whole thing’: door te werken met een compleet swing-concept doe je precies dat, ‘het hele ding absorberen’, een beeld krijgen van het geheel! En de tweede succesfactor? Inderdaad, ‘chunk it up’. Oftewel, hak het geheel op in stukjes. De twaalf deelbewegingen sluiten daar haarfijn bij aan.
  • Dankzij het werken met een grid zoek je bovendien echt je grenzen op (wet 3), want je traint vanaf het begin een complete swing in plaats van een mep of een zwiep.

True Practice Fundamental #2 – slow motion golf

De tweede fundamental is slow motion golf.

Slow motion golf = vertraagd en aandachtig bewegen vanuit maximale ontspanning.

Vertraagd betekent écht traag: sneller dan een seconde of 30 mag een complete slow motion swing echt niet duren. En iemand die heel goed getraind is, kan daar zo een paar minuten over doen.

Aandachtig betekent dat je met je volle aandacht bij de beweging bent en blijft. Dus niet terwijl je beweegt met je gedachten bij je boodschappenlijstje zijn.

Vanuit maximale ontspanning betekent dat je voorafgaand aan de beweging echt de tijd neemt om te onthaasten en overbodige spierspanning uit je systeem te verwijderen. Je wilt je volstrekt veilig, emotioneel in balans en stil voelen voordat je gaat bewegen en dat gevoel van diepe ontspanning de hele beweging vasthouden (terwijl je jezelf fysiek juist maximaal aanspant en echt de grenzen opzoekt van hoe ver je kunt bewegen).

Slow motion golf sluit volledig aan bij de 3 wetten van True Practice: dankzij slow motion golf

  • …ga je steeds beter begrijpen (wet 1) hoe de swing in elkaar zit, omdat je veel bewuster aan het bewegen bent en omdat de golfpro je IN je beweging kan corrigeren.
  • …ga je myeline maken (wet 2), want het vertraagd bewegen sluit naadloos aan bij de 3e succesfactor van myeline maken, ‘slow it down’.
  • …zoek je echt je grenzen op (wet 3), want in een slow motion swing maak je per definitie een complete beweging.

True Practice Fundamental #3 – tweezijdig trainen

De derde fundamental is tweezijdig trainen, oftewel rechts- én linkshandig oefenen, oftewel even veel tijd besteden aan de ontwikkeling van een rechterswing als aan de ontwikkeling van een linkerswing.

Ik hoor je al denken: ‘Ik vind rechts al moeilijk genoeg, moet ik nou ook nog links gaan golfen?’

Voor alle duidelijkheid: we hebben het over trainen, niet per se over spelen of scoren. Het is zeker niet nodig om ooit met links de baan in te gaan, als je dat niet wilt. Wat voor een effectieve training dus wél nodig is: dat je op de driving range niet alleen rechts- maar ook linkshandig gaat bewegen (of vice versa, als je linkshandig golft).

En daar zijn goede redenen voor. Als derde true practice fundamental sluit tweezijdig trainen namelijk ook weer volledig aan bij de drie wetten van True Practice: dankzij tweezijdig trainen

  • …ga je steeds beter begrijpen (wet 1) hoe de swing in elkaar zit, omdat je jezelf aan je andere kant gaat lesgeven. Tijdens het tweezijdig trainen krijg je namelijk maar aan één kant les van je pro, terwijl je aan je andere kant je eigen leraar bent. Door jezelf links uit te leggen wat je rechts net hebt geleerd, ‘landt’ de les veel beter. Je krijgt het bovendien razendsnel door wanneer je de instructie van je pro eigenlijk niet goed hebt begrepen: in dat geval zul je er niet in slagen je les aan links succesvol te geven.
  • …ga je myeline maken (wet 2), want tweezijdig trainen maakt oefenen gezonder – je belast je lichaam veel evenwichtiger! – en leuker – de afwisseling tussen rechts en links maakt dat je trainen eindeloos vol kunt houden – en maakt ‘repeat it’, de 4e succesfactor van myeline-productie, dus mogelijk.
  • …zoek je enerzijds echt je grenzen op (wet 3), want je traint niet slechts één, maar beide zijden van je lichaam, en anderzijds bescherm je je grenzen juist omdat je je lichaam evenwichtig belast.

Interessant allemaal? In de volgende, laatste, e-mail les wordt het nóg leuker! Je krijgt dan namelijk een instructiefilmpje waarin ik, rechts en links én vertraagd, de Drie Huizen en Twaalf Bewegingen demonstreer – het summum van true practice!