Online training

 1. De cursist kan gedurende een periode van dertig dagen na aanvang van de online module besluiten om deelname aan de cursus te beëindigen.
 2. Indien de cursist binnen bovengenoemde termijn tot beëindiging besluit, restitueert Iron Shirt het door de cursist betaalde bedrag geheel. Het bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.

Eendaagse training (bijv. Masterclass)

 1. Een door de cursist geboekte eendaagse training kan tot uiterlijk veertien dagen voor de training kosteloos worden geannuleerd.
 2. Indien de cursist binnen bovengenoemde termijn tot annulering besluit, restitueert Iron Shirt het door de cursist betaalde bedrag geheel. Het bedrag zal worden teruggestort op het rekeningnummer waarvan het is afgeschreven.
 3. Bij annulering vanaf veertien dagen voor de training, blijft de cursist het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
 4. Bij annulering van een eendaagse training is de cursist altijd gerechtigd om vervanging te sturen mits dat voorafgaand aan de training wordt aangegeven en mits de persoon in kwestie voldoet aan eventuele voorwaarden die aan deelname zijn verbonden.

Meerdaagse training inclusief overnachting (bijv. trainingsreis)

 1. Op de door Pin High Golftravel georganiseerde meerdaagse trainingen inclusief overnachting gelden de aanvullende reis- en boekingsvoorwaarden van Pin High Golftravel, zoals te raadplegen via https://www.pinhigh.nl/content/aanvullende-reis-en-boekingsvoorwaarden-pin-high
 2. Op de door Iron Shirt zelf georganiseerde meerdaagse trainingen inclusief overnachting gelden de volgende voorwaarden.
 3. Een door de cursist geboekte meerdaagse training kan tot uiterlijk zestig dagen voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd.
 4. Tussen de zestig en dertig dagen voor aanvang van de training kan de cursist slechts annuleren tegen betaling van 30% van de overeengekomen som.
 5. Tussen de dertig en veertien dagen voor aanvang van de training kan de cursist slechts annuleren tegen betaling van 70% van de overeengekomen som.
 6. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de training, blijft de cursist het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
 7. Bij een meerdaagse training inclusief overnachting is de cursist altijd gerechtigd om vervanging te sturen mits dat voorafgaand aan de training wordt aangegeven en mits de persoon in kwestie voldoet aan eventuele voorwaarden die aan deelname zijn verbonden.